בעלי חיים ואנשים מרפאים זה את זה בעונה החדשה של 'זאבים ולוחמים' (VIDEO)

המופע מדגיש את עבודתו של מרכז הצלת בעלי החיים של לוקווד עם ותיקים קרביים.