כוכבים שאהבנו ואיבדנו בשנת 2019: מאט בומר זוכר את דיהן קרול

הכוכבים בהשתתפות 'צווארון לבן' יחד.


תחיית 'צווארון לבן'? מאט בומר אומר שהם 'כולם באמת אופטימיים ותקווים'.

'יש שיחות אמיתיות,' אמר.