סקירת Roush: בני נוער מתרחקים ב'אנחנו מי שאנחנו 'של HBO.

המתח המיני בדרמה המעוררת הזו הממוקמת בבסיס צבא ארה'ב באיטליה הוא לא 'האם הם כן או לא?' אבל 'מי הם?'