סיפורו של ביל הורס אפר בעונת 'מלחמת העולמות' Finale Sneak Peek (VIDEO)

למדו על חייו של אש לפני היום שעולמם התהפך.