חג המקורי של הולמרק 'חג המולד של הוותיק' חוגג את המגישים

הסרט החדש הופץ ביום הוותיקים.