'בית פיין של טיילר פרי' לחזור עם צוות מקורי על BET

הפיינס חוזרים לכיף יותר.