Ty Pennington על הבאת 'מציאות קטנה' ל- HGTV עם 'Ty Breaker'

'טיפסתי לחייהם', מודה פנינגטון. 'חניתי בחצר האחורית שלהם. השתמשתי במקלחת הפרטית שלהם '.