מתאם פעלולים של טרדסטון תצוגה מקדימה של 2 קטטות מפתח בפרק 8

באסטר ריבס דן בכוריאוגרפיה שמאחורי פעלולים.