האם משתתפים בסדרות מציאות חיים חדשה יכולים לשנות את חייהם לפי 'הפעם בשנה הבאה'?

המופע 'מושלם לינואר, כשאנשים מחפשים התחלות חדשות', אומר המארח קאט דלי.