'זה כדורגל' בוחן כיצד המשחק קשור לחוויה האנושית האוניברסלית

ששת הפרקים המסמכים של אמזון זורמים כעת.