'שלושים ומשהו' מטיל את הסרטן של ננסי, את מותו של גארי ואת הייצוג הלהט'בי

מסרטן של ננסי ועד מותו של גארי.