טווס נותן תוכנית טלוויזיה 'טד' מאת סת מקפרלן פקודה ישירה לסדרה

הדובון בעל הפה הפה יחנך שוב את המסכים.