'Tales From the Hood 3': ראסטי קונדיף על חוסר מוסריות אקטואלי של פליק האימה

ולמה 'סיפורים' דומה יותר ל'אזור הדמדומים 'מכל זיכיון אימה.