'קח שתיים' של ABC: רייצ'ל בילסון מדבר על מערכת היחסים של סם ואדי

'האם הם או לא?' זו השאלה במוחם של המעריצים.