אחרי הצלחה של 'סיפור האל', מורגן פרימן מבקש לספר את 'סיפורנו'

הוא רוצה להזכיר לעולם את 'קשרי הגומלין' שלו.