סיפורו של אלוהים עם מורגן פרימן הופך להיות רוחני עם 'קול האלוהים'

מורגן פרימן מטייל בעולם במסע אישי של גילוי דתי.