10 כוכבי אורח 'שש רגליים מתחת' שאולי שכחת

חמש עשרה שנים לאחר סיום המופע, ראו את הכוכבים שהחשירו את פתח בית ההלוויות של פישר ובניו.