אדם סקוט מותחן 'ניתוק' מבן סטילר מקבל סדר Apple TV + סדרה

מותחן העבודה מציג את לומן תעשיות, חברה שמקבלת איזון בין חיי עבודה לרמה חדשה.