'ההיסטוריה הסודית של חיל האוויר הראשון' מתאימה סיפורים רבים ומרתקים למסמך אחד

כולל חשבונות אישיים סביב רצח JFK.