'פסי חגורה בטיחותית' תומאס ג'ון נותן לנוסעים לא מערערים את טרנס חייהם

הנפשי והבינוני חולק את כישרונותיו בסדרה החדשה של חצי שעה לכל החיים.