צ'אד מייקל מאריי ואלי מיכלקה תצוגה מקדימה של 'חול דולר קוב' של הולמרק

הדמויות שלהם פועלות להצלת המזח האהוב על העיר ... וכמובן, מתאהבות תוך כדי.