'Salt-N-Pepa': סנדרה 'פפה' דנטון על סרט החיים 'הסוריאליסטי' על עלייתם לתהילה

סנדרה 'פפה' דנטון על הצורך להיות אסרטיבי בתעשייה שרצתה לעצור אותם.