האם אנדי יעשה את זה במורד המעבר בגמר העונה של טירון בלו?

בפרק האחרון של הערב העונה, האם הכותנים אנדי וסאם יזכו לאושר?