חברי צוות 'מהלכים' מטילים חברים כדי להשמיע את דמויותיהם באוקטובר 'מיוחד של עוף הרובוט'

צוות שחקנים קולי יכלול חברי צוות שחקנים נוכחיים לשעבר ללהיט AMC.