'הכומר ריצ'רד הארטלי על משפחתו וחייו בכנסייה' מעל הדף '(VIDEO)

בנוסף, הכומר מגלה את מוזרה של משפחתו, וכיצד קיבל את 'הנקמה המתוקה ביותר' באשתו.