ניקי דלוך על איך 'מתאחדים בחג המולד' שונה מסרטי החופשה האחרים בסימן ההיכר

ואיך 'יש מישהו לכולם להתייחס אליו.'