כוכבת 'רל' ויוצרת ליל רל הוורי חושפת שהתוכנית עשויה לשנות טלוויזיה

בנוסף, מדוע התוכנית צריכה להיות ברשימה שלך.