תיקון פינאלה: היוצר ריי מקינון בסיפור סיפור 'פסיכולוגי והתנהגותי' של התוכנית

האם דניאל יקבל סגירה כאשר סדרת SundanceTV תסתיים?