כוכב 'RHOC' שאנון בידור פיצולים מבעל

שאנון ובעלה דיוויד היו נשואים במשך 17 שנה.