דיסני מזמין את 'זה כל כך עורב' ספין-אוף, 'הבית של רייבן'

אפילו חזיונותיו של רייבן בקסטר לא יכולו לחזות את החדשות האיסופיות האלה.