קתרין זיטה-ג'ונס מתגרה בגמר 'המלכה אמריקה' וחיפוי לעונה 2

השחקנית גם נפתחת לגבי מה שמשך אותה לטלוויזיה.