גאון טהור: רפואה פוגש טכנולוגיה בדרמה חדשה של הלמ'ס

בעוד שעזרה לאחרים היא חלק מהתרופות, ייתכן שג'יימס בל עוזר לעצמו.