סקירת רוש: היסטוריה מסעירה של 'גאווה' ואקטיביזם

מסמך בן שישה חלקים עוקב אחר המאבק על זכויות האזרח הלהט'בי, עשרות בעשור, משנות החמישים ועד שנות ה -2000.