3 שינויים מרכזיים באתחול 'לחץ על המזל' של ABC

אבל אל דאגה, הוואמי המצערים האלה יחזרו.