האזינו למסע המסע המהביל של הקנדיס של פורטלנדיה, ממחשבותיו של פרד ארמזן ושמע

זהו מבט אינטימי על מסעותיו של קנדס ברחבי אירופה.