'Pen15' של הולו מתאר את 'השיאים והמורדות' הדרמטיים של חטיבת הביניים

הסדרה, שנוצרה על ידי מאיה ארסקין ואנה קונקל, נקראה על שם הקונדס המתבגר הידוע לשמצה.