'בית המשחקים של פיפי' הסתיים לפני 30 שנה: 8 כוכבים שהופיעו

ראה מי הצטרף לפיפי, יו'ר, קונקי, ג'מבי ושאר החבורה.