תפקידי הטלוויזיה שעזרו לשבור את אהרון פול של רע למצוא את הנתיב

מה היו תפקידי הטלוויזיה המשפיעים ביותר של אהרון פול לפני שהגיע ל'נתיב של הולו '? השחקן משתף את זכרונותיו.