לורן לייק מפרק 6 רגעים פרועים מ'בית הדין לאבהות '(וידאו)

בעונה 7 מופיעים כמה טענות מטורפות שאפילו השופט שומע לראשונה.