ביבי סמית ממשיכה לשלוט בתקשורת, מתמודד עם אתגר חדש עם 'עמוד שש הטלוויזיה'

סמית 'הוא חלק מהסדרה היומית המנותקת מ טור הרכילות המפורסם' עמוד שישה 'ב'ניו יורק פוסט'.