'מלחמת השקט בצבע' שופכת אור חדש על עבר דרמטי (VIDEO)

קטעים שנחשפו וסרטים ביתיים חושפים צד למלחמה שמעולם לא ראינו!