'הזרים' של WGN אמריקה בוטלו לאחר 2 עונות

ב- WGN America אומרים כי ביטול 'Outsiders' מייצג את הקצאת המשאבים מחדש של הרשת לקראת 'אסטרטגיית תכנות מגוונת יותר'.