הליגה הלאומית לרשת המקצוענים מביאה זרמי ספורט אתגרים חדשים

תתכונן לכמה קבוצות משותפות בכושר מטורללים שיתמודדו בסבב אינסופי של ספורט על-אנושי.