קריסטן וויג מקבלת 'זועם' לסטנט אורח ב'נודיות 'של טלוויזיה לנד.

קריסטן ווייג נכנסת כגרסה פחות מתלהבת של עצמה לקומדיה הידידותית-קומדית 'Nobodies'.