Ziwe מביאה את סדרת הקומדיה 'הנסיכה הניגרית' לאמזון

התוכנית עוקבת אחר זואי בן 20 ומשהו שהצטרפה לרמאי מקומי כדי לפרוע את חוב הסטודנטים שלה.