'תעלומות מפוענחות' ממזג את P.I. של ג'ניפר מרשל. & 'דברים זרים' חיים

בנוסף, החוקר הפרטי מפרט איזה תעלומה לא פתורה סיקרנה אותה מאוד.