ABC להראות אובדן משקל חדש שהדיאטה שלי טובה משלך בינואר

מאמנים ומתמודדים עם עודף משקל מתחרים בתכנית הריאליטי הזו, שתעלה לראשונה בינואר.