'גברת. העונה השנייה של תעלומות הרצח המודרניות של פישר חוקרת רומנטיקה לא ודאית

האם פיגר הנודד וג'יימס סטיד יכולים לגרום לזה לעבוד?