דו'ח מיעוט: הקודמים אינם יכולים לברוח (או לשכוח) את עברם או עתידם פותר הפשע

הסידרה הזו של הסרט המקורי מתמקדת בקודמים הקדמיים, עכשיו כולם בוגרים, כשהם מנסים לשלוט בחזונותיהם המתמשכים.