'פגוש את פיטס' מאיר אור על אוטיזם

הולי רובינסון פיט מקווה לעזור למשפחות במצבים דומים.